Obecný kultúrny spolok SLZA

O našom spolku

Obecný kultúrny spolok SLZA je spolok fungujúci v obci Borský Mikuláš. Funguje v niekoľkých sekciach: organizačná sekcia, folklórny súbor SLZA, detský folklórny súbor Studnička, heligonkári a športová sekcia. Svojou činnosťou sa snaží obohatiť kultúrny život v obci a spolupracovať s ostatnými spolkami, organizáciami a klubmi v obci.

História nášho spolku

Neskôr pribudlo organizovanie krojovaných zábav, stavanie mája, stretnutie heligónkarov - Memoriál Jána Kudriho" (následne organizované rodinou Kudriovcov), SLZA ples, ,,Rozlúčka so starým rokom“, čistenie Búranského chotára na deň Zeme.

Dnešná podoba súboru je od roku 2008, kedy sa začali podľa monografie obce Borský Mikuláš nacvičovať Búranské tance, ku ktorým bol nahratý aj CD nosič s búranskými piesňami. Základné kroky a prvé tance súbor učila Marcela Michalovičová zo Skalice. Po nich do repertoáru pribudli aj tance z nášho regiónu a neskôr z Myjavy. Folklórny súbor SLZA vystupuje po celom Záhorskom regióne i na Morave, vystúpil napríklad v Napajedlách, v Moravskej Novej Vsi či v Strání.

K vystúpeniam folklórneho súboru neodmysliteľne patria aj heligónkari. Okrem toho, že vypĺňajú priestor medzi tancami súboru, zúčastňujú sa aj samostatne na stretnutiach heligónkarov, na koncertoch či rôznych podujatiach a vystúpeniach. Medzi najúspešnejšie vystúpenia a účinkovania patria Stretnutie heligónkarov Myjava, Kojšov, Lisá pod Makytou, koncert v Napajedlách a domáce Stretnutia heligónkarov Memoriál Jána Kudriho. V roku 2018 reprezentovali naši heligonkári pod názvom ,,2bra3 s tatú a Pištú“ SLZU a Borský Mikuláš v televíznej súťaži Zem spieva, kde postúpili do semifinálového kola. Tak isto v roku 2018 postúpili 2bra3 s Pištú cez okresné kolo v Gbeloch do krajského kola v Zavare.Obecný kultúrny spolok SLZA bol založený 20. januára 2004. Tvorí ho kolektív mladých ľudí so záujmom o rozvoj kultúry a zachovanie ľudových tradícií v obci a v Záhorskom regióne. V počiatkoch fungovania spolku bolo hlavnou myšlienkou zachovávať tradičný ,,Búranský fašang".

Od začiatku fungovania spolku sa členovia OKS SLZA zúčastňovali ako na domácich podujatiach (Záhorácka 20, Búranský country-cross, Dožínky, Stavanie máje, Október- mesiac úcty k starším), tak aj mimo obce na Stretnutiach krojovaných skupín okresu Senica, Stretnutie krojovaných skupín Trnavského kraja, stretnutiach heligonkárov a na mnohých ďalších kultúrnych podujatiach v okolí. Spočiatku boli vystúpenia sústredené na „šablárú“, ktoré sú neustále žiadané. Neskôr sa prezentovali rôznymi scénickými vystúpeniami, až sa sformoval folklórny súbor.

V roku 2012 súbor svojim programom reprezentoval Slovensko na medzinárodnom folklórnom festivale ,,Adriatica folk fest" v chorvátskych mestách Crikvenica a Novi Vinodolski, kde sa na javisku vystriedal so súbormi z Grécka, Ruska, Ukrajiny a domácimi súbormi.Súbor sa úspešne ukázal svetu vo folklórnej hitparáde Kapura na Jednotke RTVS, kde sa počas svojho účinkovania držal na prvom mieste. O to, že sa súbor dostáva do povedomia, svedčia pozvania od ďalších, čoraz vzdialenejších miest a obcí.

Pri príležitosti 15. výročia detského folklórneho súboru Studnička v roku 2015 si zobral pod svoj patronát Studničku OKS SLZA, keďže týmto detským folklórnym súborom prešlo veľa ,,Slzákov“ a dovtedy Studnička pôsobila viac-menej na voľnej nohe. K vedúcej, pani učiteľke Cákovej, sa pridala Bea Krejčiová a súbor doprevádza na heligónku Martin Šedivý. Tak ako FS SLZA, aj DFS Studnička má za sebou veľké množstvo vystúpení, či už na domácej pôde alebo v okolitých obciach.

V roku 2018 sa DFS Studnička zúčastnil okresnej súťažnej prehliadky detských folklórnych skupín v Gbeloch, kde si pripomenul úspech z roku 2006 a získal strieborné pásmo s postupom na krajskú súťaž v Skalici. Odtiaľ Studnička už nepostúpila, ale medzi účastníkmi najmladší súbor si odniesol bronzové pásmo a nové zážitky.

Keďže v stanovách má OKS SLZA okrem vytvárania podmienok pre kultúrno-spoločenský život aj život športový, zastrešil v roku 2018 aj futsalový klub Spartak Zemany, ktorý nás reprezentuje v 2. senickej futsalovej lige. Okrem toho sa členovia OKS SLZA zúčastňujú aj bežeckých pretekov Moravsko-Slovenského bežeckého pohára.

História nášho spolku

Obecný kultúrny spolok SLZA bol založený 20. januára 2004. Tvorí ho kolektív mladých ľudí so záujmom o rozvoj kultúry a zachovanie ľudových tradícií v obci a v Záhorskom regióne. V počiatkoch fungovania spolku bolo hlavnou myšlienkou zachovávať tradičný ,,Búranský fašang".

Neskôr pribudlo organizovanie krojovaných zábav, stavanie mája, stretnutie heligónkarov - Memoriál Jána Kudriho" (následne organizované rodinou Kudriovcov), SLZA ples, ,,Rozlúčka so starým rokom“, čistenie Búranského chotára na deň Zeme.

Od začiatku fungovania spolku sa členovia OKS SLZA zúčastňovali ako na domácich podujatiach (Záhorácka 20, Búranský country-cross, Dožínky, Stavanie máje, Október- mesiac úcty k starším), tak aj mimo obce na Stretnutiach krojovaných skupín okresu Senica, Stretnutie krojovaných skupín Trnavského kraja, stretnutiach heligonkárov a na mnohých ďalších kultúrnych podujatiach v okolí. Spočiatku boli vystúpenia sústredené na „šablárú“, ktoré sú neustále žiadané. Neskôr sa prezentovali rôznymi scénickými vystúpeniami, až sa sformoval folklórny súbor.Dnešná podoba súboru je od roku 2008, kedy sa začali podľa monografie obce Borský Mikuláš nacvičovať Búranské tance, ku ktorým bol nahratý aj CD nosič s búranskými piesňami. Základné kroky a prvé tance súbor učila Marcela Michalovičová zo Skalice. Po nich do repertoáru pribudli aj tance z nášho regiónu a neskôr z Myjavy. Folklórny súbor SLZA vystupuje po celom Záhorskom regióne i na Morave, vystúpil napríklad v Napajedlách, v Moravskej Novej Vsi či v Strání.

V roku 2012 súbor svojim programom reprezentoval Slovensko na medzinárodnom folklórnom festivale ,,Adriatica folk fest" v chorvátskych mestách Crikvenica a Novi Vinodolski, kde sa na javisku vystriedal so súbormi z Grécka, Ruska, Ukrajiny a domácimi súbormi.Súbor sa úspešne ukázal svetu vo folklórnej hitparáde Kapura na Jednotke RTVS, kde sa počas svojho účinkovania držal na prvom mieste. O to, že sa súbor dostáva do povedomia, svedčia pozvania od ďalších, čoraz vzdialenejších miest a obcí.

K vystúpeniam folklórneho súboru neodmysliteľne patria aj heligónkari. Okrem toho, že vypĺňajú priestor medzi tancami súboru, zúčastňujú sa aj samostatne na stretnutiach heligónkarov, na koncertoch či rôznych podujatiach a vystúpeniach. Medzi najúspešnejšie vystúpenia a účinkovania patria Stretnutie heligónkarov Myjava, Kojšov, Lisá pod Makytou, koncert v Napajedlách a domáce Stretnutia heligónkarov Memoriál Jána Kudriho. V roku 2018 reprezentovali naši heligonkári pod názvom ,,2bra3 s tatú a Pištú“ SLZU a Borský Mikuláš v televíznej súťaži Zem spieva, kde postúpili do semifinálového kola. Tak isto v roku 2018 postúpili 2bra3 s Pištú cez okresné kolo v Gbeloch do krajského kola v Zavare.

Pri príležitosti 15. výročia detského folklórneho súboru Studnička v roku 2015 si zobral pod svoj patronát Studničku OKS SLZA, keďže týmto detským folklórnym súborom prešlo veľa ,,Slzákov“ a dovtedy Studnička pôsobila viac-menej na voľnej nohe. K vedúcej, pani učiteľke Cákovej, sa pridala Bea Krejčiová a súbor doprevádza na heligónku Martin Šedivý. Tak ako FS SLZA, aj DFS Studnička má za sebou veľké množstvo vystúpení, či už na domácej pôde alebo v okolitých obciach.

V roku 2018 sa DFS Studnička zúčastnil okresnej súťažnej prehliadky detských folklórnych skupín v Gbeloch, kde si pripomenul úspech z roku 2006 a získal strieborné pásmo s postupom na krajskú súťaž v Skalici. Odtiaľ Studnička už nepostúpila, ale medzi účastníkmi najmladší súbor si odniesol bronzové pásmo a nové zážitky.

Keďže v stanovách má OKS SLZA okrem vytvárania podmienok pre kultúrno-spoločenský život aj život športový, zastrešil v roku 2018 aj futsalový klub Spartak Zemany, ktorý nás reprezentuje v 2. senickej futsalovej lige. Okrem toho sa členovia OKS SLZA zúčastňujú aj bežeckých pretekov Moravsko-Slovenského bežeckého pohára.

Zastrešujeme

Obecný kultúrny spolok SLZA je spolok fungujúci v obci Borský Mikuláš. Funguje v niekoľkých sekciach:

organizačná sekcia, folklórny súbor SLZA, detský folklórny súbor Studnička, heligonkári a športová sekcia.

Svojou činnosťou sa snaží obohatil kultúrny život v obci a spolupracoval s ostatnými spolkami, organizáciami a klubmi v obci.

Akcie

30.

Apríl 2020

Krojovaná zábava

s DH Búranka

16.

Január 2021

XI. SLZA ples

Náš tím

Obecný kultúrny spolok SLZA je spolok fungujúci v obci Borský Mikuláš.

Lorem meno

Funkcia / pozícia

Lorem meno

Funkcia / pozícia

Lorem meno

Funkcia / pozícia

Lorem meno

Funkcia / pozícia

Lorem meno

Funkcia / pozícia

Kontakt

Obecný kultúrny spolok SLZA je spolok fungujúci v obci Borský Mikuláš.

Obecný kultúrny spolok SLZA
Sadová 158, Borský Mikuláš, 908 77
IČO: 37 84 88 01

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK53 0900 0000 0002 5242 0888
BIC: GIBASKBX

Martin Šedivý - predseda predstavenstva OKS SLZA
+421 915 122 203, m.sedivy7@gmail.com